Akademik

OTOMOTİV MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

Prof. Dr. MUSTAFA KEMAL KÜLEKCİ
Prof. Dr. UĞUR EŞME
Dr. Öğr. Üyesi AHMET ALPER YONTAR
Dr. Öğr. Üyesi BUĞRA SARPER
Öğr. Gör. SERDAR COŞKUN
Arş. Gör. FATMA YAMAÇ

GÖREVLENDİRME İLE GELEN AKADEMİK PERSONEL