Program Eğitim Amaçları

PROGRAM EĞİTİM AMAÇLARI

MEZUNLARIMIZ;

1- Mezunlarımız Matematik, Fen bilimleri ve Mühendislik bilgilerini kullanarak, otomotiv mühendisliği alanını içeren sistem veya süreçlerin tasarlanması, işletilmesi, geliştirilmesi ve iyileştirilmesiyle ilgili olarak ulusal ve uluslararası firmalarda çalışabilir.

2- Otomotiv mühendisliği ile ilgili karmaşık problemlerin modellenmesi ve çözümü sürecinde, bireysel veya disiplinler arası bir ekibin üyesi olarak modern, teknik araçlar ve bilişim teknolojilerini kullanabilir.

3- Yaşam boyu öğrenme bilinciyle, değişen çağın koşullarına uyum sağlamak adına kişisel ve akademik gelişimlerini devam ettirebilen ve aynı zamanda topluma mesleki açıdan katkı sağlayabilir

4- Yaptıkları mühendislik uygulamalarında hesap verme bilinciyle, sosyal hukuk, mesleki etik ve çevre sorumlulukları çerçevesinde karar verebilir.

5- Otomotiv Mühendisliğinde proje ve risk yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi sahibi olmak; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık sahibi olur.