Program Eğitim Amaçları

 
  • Mezunlarımız Matematik, Fen bilimleri ve Mühendislik bilgilerini kullanarak, otomotiv mühendisliği alanını içeren sistem veya süreçlerin tasarlanması, işletilmesi, geliştirilmesi ve iyileştirilmesiyle ilgili olarak ulusal ve uluslararası firmalarda çalışabilir.
  • Otomotiv mühendisliği ile ilgili karmaşık problemlerin modellenmesi ve çözümü sürecinde, bireysel veya disiplinler arası bir ekibin üyesi olarak modern, teknik araçlar ve bilişim teknolojilerini kullanabilir.
  • Yaşam boyu öğrenme bilinciyle, kişisel ve akademik gelişimlerini devam ettirebilir. 
  • Yaptıkları mühendislik uygulamalarında hesap verme bilinciyle, sosyal hukuk, mesleki etik ve çevre sorumlulukları çerçevesinde karar verebilir.
  • Otomotiv Mühendisliğinde proje ve risk yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi sahibi olmak; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık sahibi olur.